doctors
newSlideTest_2

ABOUT US

บริษัท เมดิกา ลาบอราทอรี่ส์ จำกัด

วิสัยทัศน์ VISION

บริษัท เมดิกา ลาบอราทอรี่ส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการการตรวจสุขภาพครบวงจร ตลอดจนเรามีทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ที่คอยให้คำปรึกษาวินิจฉัยผลตรวจ จากนักเทคนิคการแพทย์ในเบื้องต้น เพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังโรคได้มีแพทย์คอยให้คำปรึกษา โดยศูนย์เรามีการให้บริการตรวจวิเคราะห์ต่างๆได้หลากหลาย ครบวงจร ภายใต้การได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการจากสภาเทคนิคการแพทย์ ด้วยความมุ่งมั่นในทีมงานที่พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพ รับรองผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ และรวดเร็ว ซึ่งเรามีระบบรายงานผลออนไลน์สำหรับลูกค้า เพื่อการติดตามผลแต่สะดวกมากยิ่งขึ้น

พันธกิจ MISSION

ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์เฉพาะทาง เพื่อการวินิจฉัยอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย โดยมุ่งเน้นสู่การพัฒนา ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 15189 และมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับบริการ

นโยบายคุณภาพ

บริษัท เมดิกา ลาบอราทอรี่ส์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการ คงไว้ซึ่งระบบคุณภาพ โดยเน้นให้ผู้รับบริการเกิดความปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจสูงสุด

“Right Result, Good Standard and The Best Service”
“ผลตรวจถูกต้อง ได้มาตรฐาน บริการยอดเยี่ยม”

Our history

ประวัติความเป็นมาบริษัท

บริษัท เมดิกา ลาบอราทอรี่ส์ จำกัดได้ดำเนินกิจการสถานพยาบาลชื่อ เมดิกา ลาบอราทอรี่ส์(ประเทศไทย) คลินิกเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นศูนย์แลปเฉพาะทางเปิดให้บริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเลขที่ 10107000355

มาตรฐานทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับ

  • มาตรฐานรับรองคุณภาพห้องปฎิบัติการ จากสภาเทคนิคการแพทย์ (Laboratories Accreditation : LA)
  • เข้าร่วมเป็นสมาชิกระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  • เข้าร่วมเป็นสมาชิกห้องปฏิบัติการศูนย์ตรวจธาลัสซีเมีย ม.ขอนแก่น และม.เชียงใหม่
  • เข้าร่วมเป็นสมาชิกระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล
  • เข้าร่วมสมาชิกทางด้านพิษวิทยา ศูนย์พิษวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ISO 15189/15190

มาตรฐานระบบคุณภาพห้องแล็บ

ปัจจุบัน บ.เมดิกา ลาบอราทอรี่ส์ กำลังดำเนินขอรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ  ISO 15189/15190 ซึ่งเป็นมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ที่มั่นใจได้ว่ามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านห้องปฏิบัติการ สร้างความเชื่อมั่นทางห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ และพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

สงสัย & สอบถาม

อีเมลหาเราที่ info@medicalab.co.th  หรือโทรติดต่อที่เบอร์ 02-587-5827-29, 086-334-7970 (เวลาทำการ)