doctors
newSlideTest_2

งานโลหิตวิทยา (Hematology)

โดยมีเครื่องมือที่ทันสมัย และนักเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้และความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์ให้คำปรึกษา ตลอดจนให้คำแนะนำในการติดตามผลการตรวจอื่นๆต่อไป

มีบริการตรวจด้านโลหิตวิทยา ดังต่อไปนี้

วัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count : CBC)
การตรวจหาหมู่เลือด (Blood group)
การตรวจสอบการแข็งตัวของเลือด (Routine Coagulogram)
การตรวจวิเคราะห์ด้านโรคธาลัสซีเมีย (Hb Typing)
– การตรวจดีเอ็นเอ เพื่อยืนยันผลความผิดปกติด้านธาลัสซีเมีย (DNA study for Thalassemia )

เครื่องอัตโนมัติตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC Analyzer) : Sysmex XT-2000i

เครื่องอัตโนมัติสำหรับตรวจหาความผิดปกติด้านธาลัสซีเมีย (Hb Typing) : Sebia CAPILLARYS™ 2

สงสัย & สอบถาม

อีเมลหาเราที่ info@medicalab.co.th  หรือโทรติดต่อที่เบอร์ 02-587-5827-29, 086-334-7970 (เวลาทำการ)